www.Stats.in.th
 
 
STRAccountOnline V.2
100% Web Based Accounting Software
โปรแกรมบัญชี บน internet ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรมหรือซื้อเครื่อง Server เพียงแค่ใช้ Internet เข้าระบบ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้
STR Point of Sale Online
Point Of Sale Online POS
โปรแกรมขายหน้าร้าน POS ออนไลน์ เป็นระบบงานขายหน้าร้าน POS นวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำงานทั้ง Offline และ Online ได้ในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยระบบ POS หน้าร้าน ระบบ POS หลังร้านออนไลน์ และ ระบบบัญชีออนไลน์
STR Restaurant Online
STR-Restaurant Online
เป็นระบบที่ พัฒนา ต่อยอดมาจากระบบบัญชี Online และ ระบบขายหน้าร้าน Online โปรแกรมถูกออกแบบมา สำหรับ ร้านอาหารที่มีจำนวนสาขา มากๆ หรือ มีการวางแผนในการขยาย สาขาในอนาคต
STRAccount Typical V.2
Accounting Software for Accounting Firm and Small Business
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบันทึกรายการทางด้านบัญชี เหมาะสำหรับธุรกิจทั่วไปที่ต้องการใช้สำหรับการจัดทำบัญชีโดยเฉพาะ
STRAccount Advance
Accounting Software for Every Business
โปรแกรมบัญชีบน Windows มีระบบ Business Intelligent สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกิจการ สามารถเชื่อมกับระบบ STRAccount Typical V.2 ได้
STR Asset Online
Coming Soon...
โปรแกรมบัญชี: การใช้ Cloud Computing กับ โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ และ POS online
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของ Virtualization และ Web Service โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานนั้น
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing ) ได้เคยมีคนเปรียบเทียบไว้ว่าไว้ว่า เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกันทั่วโลก ก็เปรียบเสมือนกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า ที่เชื่อมโยงกันก้อนเมฆที่ห่อหุ้มโลกใบนี้ทั้งใบไว้นี่เอง

ส่วนประกอบของ Cloud Computing มีดังนี้

  • การให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ Software as a Service (SaaS)
  • การให้บริการแพลทฟอร์ม หรือ Platform as a Service (PaaS)
  • การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure as a Service (IaaS)
  • บริการระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ data Storage as a Service (dSaaS)
  • บริการร่วมรวมลำดับความเชื่อมโยง หรือ Composite Service (CaaS)

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ (Web Based Accounting Software)

เป็นส่วนนึงของ Cloud Computing คือการให้บริการโปรแกรมบัญชี ผ่าน web browser โดยที่ผู้ใช้งานเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนและสามารถใช้โปรแกรมได้ตราบเท่าที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรเที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่น Server และ Software เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมผ่านทาง Internet ได้อย่างไม่มีอุปสรรค

ข้อดีของการใช้บริการ โปรแกรมบัญชี บน Internet

  • ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโปรแกรมบัญชี : ผู้ใช้งานจ่ายตามที่ใช้จริงเป็นรายเดือนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมราคาแพงเพื่อใช้งาน โดยที่ยังไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่
  • สามารถใช้งานจากที่ไหนและเมื่อไหร่ ก็ได้  และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา
  • สามารถได้ Version Update ตลอดเวลาจากการ ปรับปรุงโปรแกรม
  • สะดวกต่อการขยายกิจการ และ ขยายสาขา

กล่าวโดยสรุป

ธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลง และ ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นตัวอย่างนึง ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและช่วยการทำงานของคนเราให้สะดวกมากขึ้น คนเราย่อมไม่สามารถหนีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ อนาคตของโปรแกรมบัญชีก็เช่นกัน การย้ายจากรูปแบบโปรแกรมบัญชีแบบเก่ามาเป็นรูปแบบโปรแกรมบัญชีแบบใหม่ที่อยู่บน Internet เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า เราขอเชิญท่านผู้สนใจในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโปรแกรมบัญชีนี้ ได้มาร่วมเป็นส่วนนึงของอนาคตกับเรา STRAccountOnline.com
เทคโนโลยี Hybrid Cloud กับโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้าน POS Online

ในโลกความเป็นจริง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ในบางพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่อง Internet ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก แต่ในสภาพธุรกิจจริง บริษัทห้างร้านทีมีจำนวนสาขาจำนวนมาก มักจะเจอปัญหาเรื่องในบางพื้นที่ Internet ติดๆดับๆ หรือ Internet ช้าทำให้การใช้งานโปรแกรมบน Cloud ในบางพื้นที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีเทคโนโลยีลูกผสมระหว่าง Online และ Offline ขึ้นมาเพื่อใช้งาน หรือที่เราเรียกว่า Hybrid Cloud โดยเทคโนโลยีนี้โปรแกรมบัญชี จะทำการจัดเก็บฐานข้อมูลอยู่ 2 ที่คือ เครื่อง Server ที่หน้า Site งานและ บน Internet web server และจะทำการเชื่อมข้อมูลกัน Real Time ทันทีที่ Internet เชื่อมต่อ (Synchronization)

การเชื่อมผสานระหว่างโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมขายหน้าร้าน POS Online ที่ถูกต้องจริงๆ คือ การรับส่งข้อมูลตลอดเวลา ไม่ใช่รอสิ้นวันแล้วค่อยส่งข้อมูล เพราะในระหว่างวันอาจจะเกิดปัญหาสินค้าหมด หรือ การเช็คยอดสินค้าในแต่ละสาขาทันทีเพื่อตัดสินใจสั่งซื้อกับ supplier ในระหว่างวัน หรือ การใช้บัตรสมาชิกที่มีการตัดแต้มที่ผู้ถือบัตรอาจไปใช้สิทธิ์ต่างที่กันและตัดแต้มไม่พร้อมกัน ส่วนการรับส่งข้อมูลแบบ 1 วัน 1 ครั้ง จัดเป็นเทคโนโลยีที่เก่า ใช้มาเป็นสิบๆปีมาแล้ว ซึ่งมักจะสร้างปัญหาเรื่องความผิดพลาดของข้อมูล ข้อมูลหาย หรือข้อมูลซ้ำซ้อนเป็นประจำ ดังนั้น การใช้ Hybrid Cloud Solution จึงเป็นการแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้อง

การผสมรวมกันของนวัตกรรมโปรแกรมบัญชี Online และ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS Online เป็นการใช้เทคโนโลยี Hybrid Cloud อย่างลงตัวทั้งในแง่ของระบบ Online Point Of Sale เพื่อเชื่อมโยงกับ Web based Accounting Application และในส่วนระบบหน้าร้านจะถูกเชื่อมด้วยเทคโนโลยี Synchronization อีกทีนึง ดังนั้นภาพรวมการทำงานจะทำงานเสมือนอยู่ที่ๆเดียวกันข้อมูลทั้ง ระบบขายหน้าร้าน ระบบบัญชี จะถูกเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผู้บริหาร จะสามารถบริหารจัดการร้านจากที่ใดก็ได้

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมบัญชี POS โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Copyright(R) 2000-2009 All Rights Reserved.
STRSoftware Co.,Ltd. 10-11 Lookluang Dusit Bangkok 10300 Thailand
Email: sale@straccountonline.com Tel No.: (662)-6286565, (662)-6286566 , FAX: (662)-6288693
 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมขายสินค้า, power pos, express pos, pos express, indy soft, ธุรกิจค้าปลีก, โปรแกรมค้าส่ง, โปรแกรมค้าปลีก, ada pos, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมขายของ, โปรแกรมร้านค้า, โปรแกรมขายปลีก, โปรแกรม pos, โปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชี, โปรแกรมร้านขายของชำ, โปรแกรมขายหน้าร้าน pos, โปรแกรมร้านอะไหล่, โปรแกรมร้านค้าปลีก, โปรแกรมแคชเชียร์, โปรแกรมหน้าร้าน, อุปกรณ์ pos, โปรแกรมร้านยา, โปรแกรมบัญชี ระบบ point of sale, ระบบขายหน้าร้าน, ระบบ pos, โปรแกรมบัญชี โปรแกรม point of sale, โปรแกรมขาย, โปรแกรมค้า, เครื่องคิดเงิน pos, โปรแกรมร้านกาแฟ, โปรแกรมร้านทอง, ระบบ pos คือ, pos ร้านอาหาร, pos คืออะไร, เครื่อง pos, โปรแกรมpos, โปรแกรมขายส่ง, โปรแกรมระบบ pos, โปรแกรมร้านค้าส่ง, ธุรกิจร้านค้า, โปรแกรมร้านเหล้า,โปรแกรมบัญชี โปรแกรมร้านขายเหล้า, โปรแกรมบริหารร้านค้าปลีก, โปรแกรมบริหารร้านค้าส่ง, โปรแกรมร้านมินิมาร์ท, โปรแกรมมินิมาร์ท, โปรแกรมการขาย โปรแกรมบัญชี, ขายหน้าร้าน, โปรแกรมร้าน, ระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, ระบบร้านวัสดุก่อสร้าง, ซีเนียร์ซอฟท์, ada-soft, Senior Soft, SeniorSoft, โปรแกรมร้านปูน, โปรแกรมร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมร้านค้าปูน, thai pos, โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง, indy pos, indypos, indysoft, โปรแกรมร้านขายยา